Loopt je kind vast in haar/zijn schooltaak?

Ik Leer Leren is een training die handvatten geeft voor makkelijker en efficiënter leren. Je gaat op zoek naar jouw leerstijl. Je leert hoe je je kunt motiveren en concentreren, faalangst de baas wordt en je leert plannen en organiseren.

Het programma is geschikt voor:

  • Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool.
  • Hoogbegaafde kinderen.
  • Brugklassers.
  • Kinderen die merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen.
  • Jongeren in het MBO en HBO.

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik Leer Leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik Leer Leren over HOE te leren. De training Ik Leer Leren kan bij STOER Kindercoaching zowel in een groepje als individueel gevolgd worden.

Voor meer informatie kijk op: www.ikleerleren.nl .