Lijkt muziek harder? Voelt je kind gevoelens van mensen en sfeer in een kamer extra goed aan?

Ongeveer 1 op de 5 mensen is gevoeliger. Zij krijgen meer prikkels en signalen binnen en verwerken deze intensiever in hoofd en lijf.
Kenmerken van hooggevoeligheid zijn:

  • Groot gevoel voor eerlijk en oneerlijk
  • Intens voelen
  • Dromerig en veel fantasie
  • Soms graag alleen zijn en afsluiten van de rest
  • Door alle prikkels snel moe
  • Aanvoelen van gevoel van anderen
  • Aanvoelen van sfeer
  • Snel verantwoordelijk voelen

In mijn praktijk begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders die het hooggevoelig zijn als een last ervaren. Het bewust worden van deze last doe ik door middel van verschillende aanpakken en methodieken waardoor men leert omgaan met hooggevoeligheid en ontdekt wat de kracht kan zijn van hooggevoeligheid.

Hoe is de begeleiding opgezet?
Na de kennismaking wordt het doel van de begeleiding verkend. Wat is de gewenste situatie. Dan gaan we samen op zoek naar manieren en oplossingen om dat doel in het dagelijks leven te bereiken. Hierbij maak ik gebruik van ontspanningsoefeningen, beweegoefeningen, opdrachten en beeldmateriaal. Ervaring leert dat er gemiddeld 6 tot 8 sessies nodig zijn. Ik bekijk ieder begeleidingsmoment wat het beste bij het kind op dat moment past.

Tijdens (een deel van) de begeleiding is altijd een van de ouders aanwezig en neemt deel. Het is belangrijk dat niet alleen het kind, maar ook de ouders en de mensen in de omgeving, moeten leren hoe om te gaan met het hooggevoelig zijn.

Aan de ene kant kan de hooggevoeligheid last veroorzaken bij het kind. Aan de andere kant kan ook de reactie van de ouder of de omgeving ervoor zorgen dat het kind zich niet begrepen voelt. Daarnaast is het belangrijk om een aantal oefeningen thuis regelmatig te doen. En wanneer u als ouder deze oefening gezien en ervaren heeft, is het gemakkelijker om dit thuis op te pakken.