Heeft uw kind lees, schrijf-, reken of concentratieproblemen, symptomen van ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, Asperger, autisme, PDD-NOS of motorische problemen?

NOV (Neuro-Ontwikkelings Vertraging) Reflextherapie is een medicijnvrije behandeling waarmee primitieve reflexen onder controle gebracht worden. Die reflexen zouden in het eerste levensjaar geremd moeten zijn. Als deze reflexen nog aanwezig blijven, kunnen zij leerstoornissen en/of gedragsstoornissen veroorzaken.

Kinderen die motorisch zwak zijn, kunnen problemen krijgen met het leren en gedrag (bijv. ADHD en andere stoornissen), met schrijven en concentratie, dyslexie of dyspraxie. Ook kijk- (zien) en hoor- (luister) problemen kunnen daar onderdeel van zijn.
Kinderen met één of meer van die primitieve reflexen kunnen veel minder snel aanleren of begrijpen. Ze zijn daardoor vaak in het hele leerspectrum zwak en vertonen leer- en gedragsproblemen die niet persé met intelligentie te maken hebben.

Bij STOER Kindercoaching worden de nog aanwezige reflexen door bewegingsoefeningen weer in de goede volgorde gezet. Daardoor zouden dan de symptomen van de leer- of gedragsstoornissen kunnen verdwijnen. Bewegen is een voorwaarde voor neuromotorische ontwikkeling en leren.

Voor meer informatie over het programma neemt u contact op met STOER Kindercoaching.